2014-12-15

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadrowych

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadrowych

Specjalista - kpt. Marcin Elwart

tel. (059) 863 33 11, (059) 863 33 66 w. 31

fax. (059) 863 15 99

e-mail: pk.lebork@straz.gda.pl