2016-10-06

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski można składać w kancelarii Komendy Powiatowej PSP w Lęborku

w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 730- 1530

 

Komendant Powiatowy PSP w Lęborku lub Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lęborku przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu, w poniedziałki w godzinach od 14.30 do 16.00


Skargi i wnioski można składać osobiście jak również listownie przesyłając na adres:

 

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Lęborku

ul. Stryjewskiego 37

84 – 300 Lębork

 

lub też wysyłając drogą elektroniczną na adres: sekretariat.lebork@straz.gda.pl